Nieuws

Nieuw bestuur wordt gevormd

De oproep die het bestuur van de avondvierdaagse begin 2018 uit heeft doen gaan heeft er toe geleid dat we ook dit jaar kunnen genieten van dit prachtige wandelevenement.

De 23e editie van de Avondvierdaagse wordt dit jaar georganiseerd van 22 t/m 25 mei 2018.

Inmiddels hebben de eerste vergaderingen al weer plaatst gevonden en er wordt op basis van de bestaande draaiboeken weer een prachtig wandelevenement georganiseerd.
Wel zoeken we nog extra mensen voor het vervullen van een aantal functies en vrijwilligers die zich op de wandelavonden zelf willen inzetten.

Lees ook het artikel in Nieuwsblad de Kaap.

Vacatures

De Avondvierdaagse Leersum-Amerongen zoekt relatief jonge enthousiastelingen, die een tijd mee gaan zodat deze crisis zich niet op korte termijn herhaalt. Voor het bestuur wordt gezocht naar een voorzitter, een penningmeester, een coördinator van het inschrijfbureau met de ambitie om het inschrijven te digitaliseren, een vrijwilligerscoördinator en een coördinator veiligheid. Daarnaast zoekt men twee vrijwilligers met netwerken in beide dorpen voor de belangrijke taak van sponsorwerving. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het boekje. Verder zijn er op het operationele vlak vrijwilligers nodig voor, tijdens en na de Avondvierdaagse. “Bijvoorbeeld voor het uitzetten en opruimen van de routes. Dat wordt nu gedaan door 70-plussers. En vrijwilligers voor hand- en spandiensten op het veld en tijdens de rust.”

Verkeersregelaars

Ook het bestand aan verkeersregelaars moet flink worden uitgebreid. Van Hese: “Door de verhoogde risico’s en daarmee gepaard gaande strakkere regelgeving en overheidseisen, hebben we meer verkeersregelaars nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen. Leersumer politieagent Paul Vogt was altijd onze veiligheidsman. Hij heeft het met liefde gedaan, maar zijn bestuursfunctie is ook vacant, vooral omdat zijn werkgever zijn aanwezigheid bij de Avondvierdaagse niet langer kan faciliteren. Zijn opvolger moet kunnen bouwen op voldoende vrijwilligers”, aldus Van Hese. Verkeersregelaars moeten online een cursus volgen voordat zij actief mogen zijn op de weg.