AVG

AVG verordening. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Ook de Avondvierdaagse Leersum dient aan deze Algemene verordening te voldoen. Met de bij inschrijving als deelnemer verstrekte gegevens, verwerkt de Avondvierdaagse Leersum deze gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • De Avondvierdaagse Leersum verwerkt bij inschrijving als deelnemer van de Avondvierdaagse Leersum verschillende gegevens van haar leden, namelijk NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer en het aantal deelnames in het verleden (nodig voor uitreiking van de juiste medaille). De Avondvierdaagse Leersum gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering en verbetering van haar dienstverlening en deelt deze gegevens uitsluitend met de Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB). De gegevens worden, behalve met de SGWB, niet met derden gedeeld. De Avondvierdaagse Leersum draagt er zorg voor dat deze informatie goed is beveiligd.
  • Voorbeelden voor de uitvoering en verbetering van diensten zijn administratie voor inschrijvingen en lijst van gegevens van deelnemers die benodigd is bij een calamiteit zoals vermissing.
  • De Avondvierdaagse Leersum plaatst foto’s van het evenement op Facebook. Hierop kunnen deelnemers afgebeeld zijn. Als een deelnemer niet akkoord gaat met plaatsing van een foto op Facebook, kan de deelnemer contact opnemen met de Avondvierdaagse Leersum en de foto laten verwijderen.
Indien een deelnemer aan de Avondvierdaagse Leersum niet akkoord gaat met de bovenstaande wijze van verwerking van persoonsgegevens, dan kan deze een email zenden aan info@avondvierdaagseleersum.nl