Loopinstructie

Er is veel onduidelijkheid over aan welke zijde van de weg moet worden gelopen tijdens de avondvierdaagse. Geheel tegen hetgeen gebruikelijk is wordt aan de rechter zijde van de weg gelopen. Dit is in overleg met de politie tot stand gekomen. Wij kunnen dit uiteraard motiveren. De gehele avondvierdaagse wordt begeleid door ongeveer 35 vrijwilligers en politie die er alles aan doen om het voor u zo veilig mogelijk te laten verlopen. Er wordt tijdens de avondvierdaagse vooral in grote groepen gelopen en veelal op de weg. Als er links wordt gelopen, komt het tegemoet komende verkeer geheel vast te zitten en zullen de voertuigen gedurende enkele minuten stil staan. Om geen agressie te veroorzaken bij deze bestuurders is besloten, iedereen rechts te laten lopen. De auto’s kunnen zo tussen de wandelaars gaan en rijden dan langzaam mee. Hiermee staan ze niet stil en wij hopen hiermee voor deze groep weggebruikers de overlast tot een minimum te beperken. Onze vrijwilligers kunnen hierin aanwijzingen geven.
Wettelijke regeling rechts lopen:

Artikel 3 lid 3 van het RVV 1990 zegt het volgende:
De regels van dit besluit betreffende wagens zijn mede van toepassing op door voetgangers gevormde kolonnes, optochten en uitvaartstoeten voor zover deze de rijbaan volgen.

In definitie van het RVV worden voertuigen als volgt gedefinieerd
al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens;

Artikel 3 RVV 1990
lid 1. Bestuurders zijn verplicht zoveel mogelijk rechts te houden.

Het klinkt heel ingewikkeld en dat is het ook. Ik leg het even uit:
Groepen voetgangers die op de rijbaan lopen worden wettelijk beschouwd als wagens.
Bestuurders moeten zoveel mogelijk rechts houden. Bestuurders zijn alle weggebruikers behalve voetgangers. Dus dit geldt ook voor wagens (groepen voetgangers).